November 2010:

Gänseessen bei Fauli

Mai 2010:

Spargel-Schlemmergerichte am Heumarkt zu Gunsten der Jugendarbeit

Februar 2010:

1. Fachseminar Hausschlachtung